AKASAKA PARKS(赤坂パークス)港区赤坂・青山地区公園情報AKASAKA PARKS(赤坂パークス)港区赤坂・青山地区公園情報

青山北町児童遊園Aoyama Kitamachi Children's Park

青山北町児童遊園

青山北町児童遊園は高橋是清翁記念公園管理事務所の管理外の施設となっております。

The Takahashi Korekiyo-o Memorial Park Office does not manage the Aoyama Kitamachi Children's Park.